Muzeum Betlémů Karlštejn

 

Turistické informační centrum

Důležité informace v Karlštejně a okolí

Městská policie Karlštejn

tel: 603 497 107

 

Lékařská služba první pomoci

tel: 155

 

Lékárny v okolí

Řevnice Komenského 535 – otevřeno PO – PÁ 8:00 – 17:30, SO 8:00 – 11:30, NE zavřeno, tel: 257 721 444

Beroun Dr. Max Obchodní 250 (U Kauflandu) otevřeno PO – NE 8:00 – 20:00, tel: 311 512 270

Beroun Medinila Plzeňská 396, Králův Dvůr otevřeno PO – NE 8:00 – 20:00, tel: 311 638 050

Nemocnice Beroun - Závodí, Prof. Veselého 461, tel: 311 622 197

Drogerie Karlštejn čp. 103 (ve směru na Prahu proti benzínové pumpě)

 

Bankomat

na budově pošty nedaleko centrálního parkoviště

 

Čerpací stanice

při výjezdu z obce ve směru na Prahu

 

Bohoslužby

kostel sv. Palmácia neděle 16:00

 

Nejvýznamnější místní akce

- začátek června Královský průvod

- poslední víkend v září vinobraní

- první a poslední adventní neděle Královský advent

 

Ubytování

Hotel Koruna

tel: 311 681 465, 774 111 950

www.koruna-karlstejn.cz

 

Hotel Karlštejn

tel: 603 437 840

www.hotel-karlstejn.cz

 

Hotel Mlýn

tel: 311 744 411

www.hotelmlynkarlstejn.cz

 

Apartmány Karlštejn

tel: 724 657 020

www.apartmany-karlstejn.cz

 

Penzion U Janů

tel: 725 805 965

www.ujanukarlstejn.cz

 

Penzion Vinice

tel: 311 600 900

www.penzionkarlstejn.cz

 

Penzion Bellevue

tel: 603 425 110

www.penzion-karlstejn.cz

 

Penzion Hájovna U dubu

tel: 777 857 360

www.penzion-karlstejn.eu

 

Penzion U královny Dagmar

tel: 608 824 894

www.penzion-dagmara.cz

 

Penzion Pod dračí skalou

tel: 311 681 177

www.poddraciskalou.eu

 

Penzion Stodola

tel: 602 312 110

www.stodola-karlstejn.cz

 

Penzion Karlštejn (u nádraží)

tel: 774 655 119, 774 655 118

www.karlstejn-penzion.cz

 

Autokemp Karlštejn (u řeky)

tel: 311 681 263

www.karlstejn-kemp.cz

 

Ubytovna TJ Karlštejn

tel: 777 558 345

 

Otevírací doba a kontakty na místní pamětihodnosti

Hrad Karlštejn

tel: 311 681 617

www.hrad-karlstejn.cz

Leden                          zavřeno

únor                            sobota - neděle          10:00 - 15:00

březen                         úterý - neděle             9:30 – 16:00

duben                          úterý - neděle             9:30 – 17:00

květen                         úterý - neděle             9:30 – 17:30

červen                         úterý – neděle            9:00 – 17:30

červenec - srpen          pondělí - neděle          9:00 – 18:00

září                              úterý – neděle           9:30 – 17:30

říjen                             úterý - neděle           9:30 – 16:30

listopad                       sobota - neděle         10:00 – 15:00

prosinec                      sobota - neděle         10:00 – 15:00

23. – 25.12.                 zavřeno

26. – 31.12.                 otevřeno                  10:00 – 15:00

 

 

Muzeum betlémů

tel: 607 940 787

www.muzeumbetlemu.cz

 

leden – únor                sobota – neděle         10:00 – 16:00

březen – červen          sobota – neděle          10:00 – 17:00

červenec - srpen          pondělí - neděle          9:00 – 19:00

září – listopad             úterý – neděle            10:00 – 17:00

prosinec                      pondělí - neděle         10:00 – 17:00

24. prosinec                                                 10:00 – 15:00

Muzeum je otevřeno o všech vánočních svátcích.

Pro objednané školní skupiny je otevřeno v listopadu a v prosinci již od 9:00.

Pro skupiny nad 15 osob bude otevřeno i mimo vymezenou otevírací dobu, skupiny je třeba předem telefonicky objednat.

 

Muzeum hodin

tel: 608 910 010, 728 827 427

www.muzeumhodin.eu

návštěvu je třeba předem rezervovat

 

Prvorepublikový bunkr

tel: 602 284 513

www.bunkrkarlstejn.cz

červenec-srpen: každý den
květen, červen, září, říjen: o víkendech a státních svátcích

 

Muzeum uniforem

tel: 606 826 294, 602 636 670

www.muzeum-uniforem.cz

úterý – neděle 10:00 – 17:00

 

Wax muzeum

tel: 311 681 226

www.waxmuseumpraque.cz

denně 10:00 – 16:00

 

Mikropivovar Karlíček

tel: 608 132 354

návštěvu je třeba předem rezervovat

 

Jízdy kočárem na hrad

začínají u centrálního parkoviště celoročně podle otevírací doby hradu

 

Plavby na motorovém člunu

tel: 777 697 043

www.karlstejnska-plavebni.cz

červen – srpen 10:00 – 17:00

 

Lety balonem

tel: 725 085 422

www.balon-karlstejn.cz

lety je třeba předem rezervovat

 

Tenisové kurty

tel: 602 334 845, 602 327 150

www.tjkarlstejn.cz

kurty je třeba předem rezervovat

možnost zapůjčení raket a míčů

 

Golf

tel: 602 248 424

www.karlstejn-golf.cz

návštěvu je třeba předem rezervovat

 

Jízdy na koních

tel: 603 435 585

pouze pro děti

 

Tourist information center

Important information in Karlštejn and the surrounding area

 

The Municipal Police Karlštejn:

phone number 603 497 107

 

Emergency:

phone number 155

 

The nearest pharmacy:

Řevnice Komenského 535 – open Monday – Friday 8:00 – 17:30, Saturday 8:00 – 11:30, Sunday closed, Phone number: 257 721 444

Beroun Dr. Max Obchodní 250 (at Kaufland) open Monday - Sunday 8:00 – 20:00, Phone number: 311 512 270

Beroun Medinila Plzeňská 396, Králův Dvůr open Monday - Sunday 8:00 – 20:00, Phone number: 311 638 050

Hospital Beroun - Závodí, Prof. Veselého 461, phone number: 311 622 197

Drugstore Karlštejn No. 103 (opposite the petrol station, in the direction of Prague)

 

Cash dispenser

in the post office, near the central parking

 

Petrol station

when leaving the village in the direction of Prague

 

Service in the Church of St. Palmacius

every Sunday at 4pm

 

The greatest local events

- beginning of June - The Royal Procession

- last weekend in September - Vintage

- first and last Advent Sunday – The Royal Advent

 

Accomodation

Hotel Koruna

phone number: 311 681 465, 774 111 950

www.koruna-karlstejn.cz

 

Hotel Karlštejn

phone number: 603 437 840

www.hotel-karlstejn.cz

 

Hotel Mlýn

phone number: 311 744 411

www.hotelmlynkarlstejn.cz

 

Apartments Karlštejn

phone number: 724 657 020

www.apartmany-karlstejn.cz

 

Boarding house U Janů

phone number: 725 805 965

www.ujanukarlstejn.cz

 

Boarding house Vinice

Phone number: 311 600 900

www.penzionkarlstejn.cz

 

Boarding house Bellevue

phone number: 603 425 110

www.penzion-karlstejn.cz

 

Boarding house Hájovna U dubu

phone number: 777 857 360

www.penzion-karlstejn.eu

 

Boarding house U královny Dagmar

phone number: 608 824 894

www.penzion-dagmara.cz

 

Boarding house Pod dračí skalou

phone number: 311 681 177

www.poddraciskalou.eu

 

Boarding house Stodola

phone number: 602 312 110

www.stodola-karlstejn.cz

 

Boarding house Karlštejn (near the train station)

phone number: 774 655 119, 774 655 118

www.karlstejn-penzion.cz

 

Autokemp Karlštejn (by the river)

phone number: 311 681 263

www.karlstejn-kemp.cz

 

Hostel TJ Karlštejn

phone number: 777 558 345

 

Opening hours and contact numbers for local sights

Karlštejn Castle

phone number: 311 681 617

www.hradkarlstejn.cz

 

January           closed

Februery         Saturday – Sunday     10:00 - 15:00

March             Tuesday – Sunday        9:30 – 16:00

April               Tuesday – Sunday        9:30 – 17:00

May                Tuesday – Sunday        9:30 – 17:30

June                Tuesday – Sunday       9:00 – 17:30

July – August  Monday – Sunday         9:00 – 18:30

September       Tuesday – Sunday       9:30 – 17:30

October           Tuesday – Sunday       9:30 – 16:30

November       Saturday – Sunday     10:00 – 15:00

December       Saturday – Sunday     10:00 – 15:00

23. – 25.12.     closed

26. – 31.12.     open                            10:00 – 15:00

 

Museum of Nativity Scenes

phone number: 607 940 787

www.muzeumbetlemu.cz

January – Februery                 Saturday – Sunday     10:00 – 16:00

March – June                          Saturday – Sunday     10:00 – 17:00

July – August                         Monday – Sunday          9:00 – 19:00

September – November         Tuesday – Sunday        10:00 – 17:00

December                               Monday – Sunday      10:00 – 17:00

24 December                                                          10:00 – 15:00

 

Museum is also open during Christmas holidays

For ordered school groups it is open from 9:00 in November and December

For groups of over 15 person it is possible to open out of the opening hours after a telephone arrangement

 

Clock Museum

phone number: 608 910 010, 728 827 427

www.muzeumhodin.eu

Visits need to be ordered in advance

 

War Bunker

phone number: 602 284 513

www.bunkrkarlstejn.cz

July-August: daily
May, June, September, October: at weekends and holidays

 

Museum of Uniforms

phone phone: 606 826 294, 602 636 670

www.muzeum-uniforem.cz

Tuesday - Sunday 10:00 – 17:00

 

Wax Museum

phone number: 311 681 226

www.waxmuseumpraque.cz

daily 10:00 – 16:00

 

Microbrewery Karlíček

phone number: 608 132 354

Visit is necessary to arrange in advance

 

Carriage rides to the castle

start at the central parking lot, all year round according to the opening hours of the castle

 

Balloon flights

phone number: 725 085 422

www.balon-karlstejn.cz

Flights are necessary to book in advance

 

Tennis courts

phone number: 602 334 845, 602 327 150

www.tjkarlstejn.cz

Courts are necessary to book in advance

Rockets and balls are possible to borrow

 

Golf

phone number: 602 248 424

www.karlstejn-golf.cz

Visit is necessary to book

 

Horse riding

phone number: 603 435 585

only for children

 

hr

Copyright ©2012 Muzeum Betlémů Karlštejn, muzeum@muzeumbetlemu.cz, telefon: (+420) 721 029 362,
Všechna práva vyhrazena. Kopírování a další šíření obsahu není povoleno bez předchozího souhlasu autora.